Home > School Admins > Pendaftaran dan pengaktifan akaun

Pendaftaran dan pengaktifan akaun1. Pastikan guru pemimpin telah mendaftar dan mengaktifkan akaun di MRCS Community (https://mrcscommunity.org.my/).

2. Seorang guru pemimpin dari sebuah sekolah perlu dijadikan Admin Sekolah dengan mengisi Borang Pelantikan Admin Sekolah.

3. Hantarkan Borang Pelantikan Admin Sekolah melalui Google Form (https://bit.ly/mrcschooladmin).

4. Tunggu Super Admin untuk menetapkan akaun guru pemimpin berkenaan sebagai Admin Sekolah. Guru pemimpin tersebut akan menerima notifikasi melalui emel.

Can't find the answers you're looking for? We're here to help.

Contact MRCS Support